อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 105 ซอยพิบูลสงคราม 22 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02- 2966-5099 (Auto),  02- 966 -7017 - 19
โทรสาร: 02- 966-5088
มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332
Web Site: www.crescocorp.com
E-mail : cresco@crescocorp.com
Facebook Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
Line ID: creco 2018

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
Contact: คุณรุจ  บุญญฤทธิ์
E-mailcresco@crescocorp.com
E-mailruj_b@hotmail.com
Tel: 02-966-5099 ต่อ 106 , 113 หรือ 114
Mobile: 081 - 562-9903
 
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบไฟฟ้า
Contact: คุณอุดมศักดิ์  ปัณดิษฐโต
E-mailcresco@crescocorp.com
E-mailegat111@hotmail.com
Tel: 02-966-5099  ต่อ  108 , 116
Mobile: 081-336-0558
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Contact: คุณวรีรัตน์  รบช้าง
E-mailpersonel.cresco@gmail.com
Tel: 02 - 966-5099  ต่อ 102
Mobile: 083-995-5332
 

ฝ่ายจัดซื้อ

Contact: คุณเบญญาภา นาควิทยา
E-mailcresco@crescocorp.com
E-mail: purchase2.creco@gmail.com
Tel: 02 - 966-5099  ต่อ 101
Mobile: 083-995-5332
 


  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
เลขที่ 105 ซอยพิบูลสงคราม 22 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000


โทรศัพท์ : 0-2966-5099  โทรสาร : 0-2966-5088

http://www.crescocorp.com/     E-mail : cresco@crescocorp.com    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Visitors 292099 Times

ADD LINE creco 2018