อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้  Ozone  Cooling Tower
1. ความเข้มข้นของน้ำ (TDS) อันประกอบด้วย sulfate, chloride, bicarbonate, sodium, magnesium และ 
    calcium ลดลงเนื่องจากก๊าซโอโซนได้ทำการออกซิไดซ์แร่ธาตุต่างๆที่ปะปนมากับน้ำให้ตกตะกอน และสามารถ    โปรดาวน์ออกได้
2. น้ำจะใสเป็นประกายเนื่องจากสารแขวนลอยต่างๆถูกกำจัดออกไป
3. ตะไคร่น้ำในส่วนที่แช่อยู่จะตายหมดภายใน 10-15 วันเท่านั้น และจะไม่เกิดขึ้นอีก (ในส่วนที่สัมผัสกับน้ำ)
4. ไม่มีเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อ Legionella หรือวัดปริมาณเชื้อโรคได้ไม่เกิน 100,000 cfu
5. ลดปัญหาตะกรันในเส้นท่อ  และในคอนเดนเซอร์ อันเป็นสาเหตุหลักที่สำคัญในการสูญเสียพลังงาน
6. ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาในการล้างประจำปี
7. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีเพราะไม่ต้องใช้อีกต่อไป
8. ไม่จำเป็นต้องใช้ Softener หรือระบบ RO ทำให้ประหยัดเงิน  (ค่าพารามิเตอร์ของน้ำต้องไม่เกินมาตรฐานน้ำประปา)
9. ลดปริมาณน้ำที่สูญเสีย (ประมาณ 5-20%) อันเนื่องมาจากความเข้มข้นของแร่ธาตุที่ปะปนมากับน้ำและ
    ความเข้มข้นของสารเคมีที่เติมเข้าไปในระบบทุกวัน
10. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นปัญหากับการบำบัดน้ำทิ้ง
 

การเปรียบเทียบฟิลเตอร์และคุณภาพน้ำก่อนและหลังการใช้ระบบโอโซน

 
  

 
  

 

ตัวอย่างสถานที่ติดตั้ง Ozone Cooling Tower

 

 1      2

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : cresco@crescocorp.com    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Visitors 431936 Times

ADD LINE creco 2018