อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

มาตรฐานและหน่วยงานกลางในการดำเนินงาน

มาตรฐาน อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าประหยัดพลังงาน SAVE-2000

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 384-2543

 

 

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม มอก.384-2543

 

                                                                             

 

สถาบัน ภาครัฐและหน่วยงานกลางที่รับรองผลงานการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

          

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยพลังงาน

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

กรมส่งเสริม

 สถานจัดการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

กรมพัฒนา

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย

อุตสาหกรรม

และอนุรักษ์พลังงาน

 และเทคโนโลยี

พลังงานทดแทน

 

 

 

 

มหาวิทยาลับเชียงใหม่

 แห่งประเทศไทย

 

                              ตัวอย่างสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์  SAVE-2000                                     

 

   บริษัท อูช่า สยามสตีล  อินดัสตรียส์  จำกัด(มหาชน)                              บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด   
เงินลงทุน 2,338,200        บาท
ผลประหยัด 979,718           บาท / ปี
คืนทุน 2.4                  ปี
เงินลงทุน 3,781,000             บาท
ผลประหยัด 2,042,784             บาท / ปี
คืนทุน 1.9                       ปี

                                              หน่วยงานรับรองผลงาน                                                                                 หน่วยงานรับรองผลงาน

สถาบันวิจัยพลังงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยพลังงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                          บริษัท โอสถสภา จำกัด                                       บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย)
                                 เงินลงทุน             1,425,000      บาท 
                                 ผลประหยัด          912,565         บาท / ปี 
                                 คืนทุน                  1.6                 ปี         
                เงินลงทุน       1,173,200          บาท 
                ผลประหยัด     932,020             บาท / ปี
                คืนทุน             1.26                   ปี

หน่วยงานรับรองผลงาน

หน่วยงานรับรองผลงาน

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : cresco@crescocorp.com    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Visitors 431909 Times

ADD LINE creco 2018