อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

   
        บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2543   ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรม การจัดการ และการบริหารโครงการ เพื่อให้บริการแบบครบวงจร ทางด้านระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบการจัดการพลังงาน รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทางด้านระบบไฟฟ้าและการประหยัดพลังงาน สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
 
           ผลงานที่ผ่านมาได้รับการยอมรับถึงความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านเทคนิคและการให้บริการ ซึ่งเกิดจากทุกขั้นตอนการทำงาน เริ่มจาก การสำรวจเก็บข้อมูลและความต้องการเบื้องต้น ออกแบบ คัดเลือก สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม  ติดตั้งระบบ ตรวจสอบ ทดสอบ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนการบริการหลังการส่งมอบงาน ควบคุมงบประมาณและลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าผู้รับบริการ
 
         เป้าหมายของเรา คือ ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการบริการที่เป็นเลิศ  สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า
 

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-4 M-1984 Y-24234 A-480965

ADD LINE creco 2018