อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02- 2966-5099 (Auto),  02- 966 -7017 - 19
มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332
Web Site: www.crescocorp.com
E-mail : [email protected]
Facebook Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
Line ID: creco 2018

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
Contact: คุณรุจ  บุญญฤทธิ์
E-mail[email protected]
E-mail[email protected]
Tel: 02-966-5099 ต่อ 116
Mobile: 081 - 562-9903
 
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบไฟฟ้า
Contact: คุณอุดมศักดิ์  ปัณดิษฐโต
E-mail[email protected]
E-mail[email protected]
Tel: 02-966-5099
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Contact: คุณวริศรา ยุทธโกษ
E-mail[email protected]
Tel: 02 - 966-5099  ต่อ 101
Mobile: 083-995-5332
 

ฝ่ายจัดซื้อ

Contact: คุณเบญญาภา นาควิทยา
E-mail[email protected]
E-mail: [email protected]
Tel: 02 - 966-5099  ต่อ 102
Mobile: 083-995-5332
 


  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-5 M-1985 Y-24235 A-480966

ADD LINE creco 2018