อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ

 
          บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  รับออกแบบระบบไฟฟ้าทั้งระบบแรงสูง     (High Voltage) เช่น ติดตั้งและออกแบบระบบไฟฟ้า Switch Gear, Ring Main Unit,      Transformer เป็นต้น  และระบบแรงต่ำ (Low Voltage)  เช่นติดตั้งและออกแบบระบบไฟฟ้า ตู้MDB , EMDB เป็นต้น รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เกือบทุกชนิด   มีทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ดำเนินการและควบคุมงาน   รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างครบวงจร   พร้อมให้คำปรึกษาในทุกส่วนของงานระบบไฟฟ้า  เช่น   การออกแบบพร้อมติดตั้งอุปกรณ์  Capacitor   Bank  ตู้ Panel  Board  รวมถึงตู้  Control   ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 
 
                                                                                              
 
 

ตัวอย่างงานติดตั้งอุปกรณ์ High Volt และ Low Volt

 

   

   

 

   

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-16 M-1996 Y-24246 A-480977

ADD LINE creco 2018