อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

 อุปกรณ์   HEAT   PUMP

 
 
                   
 
                  
Heat Pump คืออะไร
 
      HEAT   PUMP   คือ  เครื่องทำน้ำร้อนเป็นระบบหนึ่งที่มีความสําคัญ ในการใช้งานสําหรับสถานประกอบการหลายประเภท เช่น โรงพยาบาล , โรงแรม , รีสอร์ท , และ โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทเป็นต้นระบบการทําน้ำร้อนเดิมที่สถานประกอบการต่างๆใช้กันอยู่มีด้วยกันหลายชนิด เช่น การใช้บอล์ยเลอร์ Boiler (หม้อต้มน้ำ) โดยใช้เชื้อเพลิงต่างๆ หรือการใช้ขดลวดไฟฟ้า Heater ซึ่งการทําน้ำร้อนแบบเดิมที่ใช้กันอยู่นี้เป็นระบบทําน้ำร้อนที่ใช้พลังงานสูงและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องใช้พลังงานสูงในการทําน้ำร้อนเพื่อใช้ในสถานประกอบการ การเลือกระบบทําน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานเป็นการลดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สถานประกอบ การตั้งอยู่ให้ปลอดมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจึงเป็นทางเลือกใหม่ โดยการเสนออุปกรณ์ทําน้ำร้อนชนิดใหม่ คือ เครื่องทําน้ำร้อน ระบบ Heat Pump ขึ้นมาใช้ ทดแทนระบบเดิม
 
     ระบบ Heat Pump เป็นระบบเครื่องทำน้ำร้อน ที่มีลักษณะการทำงานเหมือนเครื่องปรับอากาศ (Airconditioning) โดยทั่วไป อุปกรณ์หลักของ Heat Pump มี 4 ชนิดคือ
1.   คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
2.   คอนเดนเซอร์ (Condenser)
3.   ชุดพัดลมและมอเตอร์ (Fan or Blower Motor)
4.   อีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator)

      Heat Pump ประหยัดพลังงานได้มากเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับการทำน้ำร้อนด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น
1.   ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยขดลวดไฟฟ้า
2.   ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยน้ำมันเตาเผา
3.   ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยน้ำมันดีเซล
4.   ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยก๊าซแอลพีจี
5.   ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยเชื้อเพลิงอื่น ๆ  
 
หลักการทำงานของ Heat Pump
      การทำงานของ Heat Pump จะถ่ายเทความร้อนจากสารทําความเย็น (Refrigerant) ให้กับน้ำ ด้าน Condenser สารทําความเย็นจะถูกคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ดูดเข้าไปและอัดด้วยแรงดันสูงจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ขณะที่สารทําความเย็น (Refrigerant) ยังเป็นแก๊สมีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง เมื่อสารทําความเย็น (Refrigerant)ไปถึงคอนเดนเซอร์ (Condenser) ซึ่งในที่นี้เป็นท่อทองแดงอยู่ในน้ำ จะคายความร้อนให้แก่น้ำ ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น สารทำความเย็นจะมีอุณหภูมิลดลงถึงจุดที่กลายเป็นของเหลว แต่ยังมีแรงดันสูงมากอยู่ เมื่อสารทำความเย็นเหลว ไหลผ่านวาล์วลดแรงดันหรือท่อลดแรงดันจะกลายเป็นไอของน้ำยา (Vapor) อุณหภูมิต่ำและแรงดันต่ำ เมื่อไปถึงอีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator) และได้รับความร้อนจากอากาศก็จะกลับกลายเป็นแก๊สอีก และไหลต่อไปยังคอมเพรสเซอร์ การทำงานของ Heat Pump จะทำงานวนเวียนเป็นรูปวงจรอยู่ในระบบเช่นนี้จนกว่าจะได้น้ำร้อนตามที่ต้องการ

คุณประโยชน์ของการใช้   Heat  Pump
1.   ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนลง 70% เพราะใช้พลังงานเพียง 30% ในการทำน้ำร้อน เนื่องจากไม่ได้ให้พลังงานความร้อนกับน้ำ
โดยตรงแต่เป็นการใช้ Compressor ไฟฟ้า ไปอัดน้ำยาให้มีความดันสูงขึ้นทำให้มีพลังงานความร้อนสูงขึ้นถึง 3 เท่า
แล้ว จึงไปให้ความร้อนกับน้ำโดยผ่านคอล์ยร้อน
2.   ได้ลมเย็น จากคอล์ยเย็นฟรี เพราะเมื่อน้ำยาถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำร้อนแล้ว น้ำยาจะเปลี่ยนเป็นของเหลว เมื่อน้ำยาเหลวไหลผ่านตัว 
ExpansionValve น้ำยาเหลวจะระเหย ทำให้คอล์ยเย็นดูดความร้อน  กลายเป็นลมเย็นโดยพัดลมระบายความเย็น ไม่มีมลพิษ
ไอเสีย เขม่า ปล่องไฟ เพราะไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง และเป็นการช่วยชาติในการอนุรักษ์พลังงาน
3.   หากกำหนดความจุของถังให้เหมาะสมระบบสามารถทำงานโดยกำหนดเวลาให้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ราคาถูก(หลบ Peak Demand)
อย่างได้ผล  
 

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-7 M-1987 Y-24237 A-480968

ADD LINE creco 2018