อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

อุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสว่างประหยัดพลังงาน

 

          เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบแสงสว่าง ทำหน้าที่ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามความต้องการของแสงสว่างสถานที่ต่างๆ เพราะฉะนั้นอุปกรณ์แสงสว่างในระบบจะได้รับระดับแรงดันที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ในส่วนของระบบแสงสว่าง

          อุปกรณ์ประเภท LIGHT SAVE เป็นอุปกรณ์ย่อมาจาก SAVE-2000 หลักการทำงานจะเหมือนกัน โดยจะเน้นใช้กับ LOAD ย่อยๆของระบบ รวมถึงระบบ LIGHTING ( อุปกรณ์แสงสว่าง ) ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้า รวมถึงทำให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างด้วย โดยมีขนาดตั้งแต่ 5 KVA - 250 KVA

                               

 

ประโยชน์ของ LIGHT SAVE

 

1. ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของระบบแสงสว่างทั้งระบบประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์

2. เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกำลังงานไฟฟ้าของหม้อแปลงให้ดียิ่งขึ้น
3. ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง
4. รักษาเสถียรภาพของการจ่ายแรงดันไฟฟ้าในระบบให้คงที่

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-47 M-662 Y-4829 A-461560

ADD LINE creco 2018