อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

โอโซนในระบบซักผ้า

OZONE  FOR  LAUNDRY

  
          ปัจจุบันเทคนิคและวิธีต่างๆในการซักล้างได้ถูกพัฒนาขึ้นมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซักล้างให้ดียิ่งๆขึ้น  ซึ่งวิธีที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันในการซักล้างที่มีระดับความสกปรกสูงเช่นผ้าในโรงพยาบาล ซึ่งจะมีทั้งผ้าติดเชื้อ ผ้าปนเปื้อนสารเคมีจำพวกยา รวมทั้งผ้าที่ปนเปื้อนของเสีย เช่นคราบเลือด อุจจาระนิยมกำจัดออกโดยใช้วิธีการซักด้วยสารเคมีและน้ำร้อน
             การใช้สารเคมีและน้ำร้อนในการซักล้างนั้น มีจุดมุ่งหมายในการนำน้ำร้อนสารเคมีไปทำความสะอาด ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สารเคมี มีคุณสมบัติในการทำลายและฆ่าเชื้อโรค   น้ำร้อน มีคุณสมบัติในการกำจัดคราบสกปรกปนเปื้อนเช่นคราบไขมัน  วิธีการซักล้างด้วยสารเคมีนั้น จำเป็น ต้องมีการควบคุมที่ดีพอเพราะสารเคมีที่นำมาฆ่าเชื้อโรคนั้น มีผลกระทบต่อ ทั้งผู้ซักผ้า ผู้ใช้ผ้า และสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกันกับการซักโดยน้ำร้อน ซึ่งสามารถช่วยกำจัดคราบปนเปื้อนได้จริง แต่ก็มีข้อเสียมากมายที่เกิดขึ้นกับผ้า เช่นทำให้อายุผ้าสั้นลง สีหมองเร็วขึ้น ทำให้ต้องเติมสารเคมีบางตัวเพิ่มเข้าไปเพื่อรักษาคุณภาพของผ้า และยังสิ้นเปลืองพลังงานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการต้มน้ำอีกด้วย
            ทางเลือกใหม่ที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาจากการใช้สารเคมีและน้ำร้อนในระบบซักล้าง ก็คือการนำเอาเทคโนโลยีโอโซนมาใช้แทนน้ำร้อน และช่วยให้ลดการใช้สารเคมีลงได้ 10 - 30% ซึ่งนอกจากจะทำให้คุณภาพของผ้าดีกว่าการใช้ระบบเดิมแล้ว ยังช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานในระบบซักล้าง อีกทั้งยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องซักล้าง และสภาพแวดล้อมของชุมชนภายนอกอีกด้ว
 

ขั้นตอนการกำจัดเชื้อโรคของโอโซน
 

ขั้นตอนการทำลายเชื้อแบคทีเรีย
 
• กระตุ้นจับจำนวนเชื้อแบคทีเรีย
• ปิดกั้นอณูของผนังเซลล์
• โอโซนเข้าแทรกซึม กัดกร่อนทำลายระบบผนังเซลล์ ของ แบคทีเรียให้แตกสลายไป
            เนื่องจากโอโซนเป็นอนุภาคสสารที่ไม่เสถียรภาพ โอโซนจะคอยพยายามจับตัวกับอนุภาคและทำปฎิกิริยาออกซิเดชั่น(Oxidation Potential)  โดยเมื่อจับตัวกับผนังเซลล์ของเชื้อโรคโอโซนจะแทรกซึมกัดกร่อนทำลายผนังเซลล์ ให้สลายไปการสลายตัวของผนังเซลล์จะทำให้เชื้อโรคไม่สามารถทำปฎิกิริยา เมตาบอริสซึมได้   (ขบวนการสังเคราะห์อาหาร) เมื่อใช้โอโซนในระบบการซักล้าง ก็จะสามารถช่วยกำจัดเชื้อโรคภายในผ้าได้ ดียิ่งขึ้น รวมทั้งโอโซนมีคุณสมบัติในการฟอกสีและกลิ่น จึงกล่าวได้ว่าการใช้โอโซนในระบบซักล้างนั้นสามารถลดจำนวนการใช้สารเคมีในการกำจัดเชื้อโรคต่างๆ และยังลดสารเคมีที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพของผ้าได้โดยรวมซึ่งสามารถลดได้ 10 - 30 %  โดยไม่ทำให้คุณภาพของผ้าลดลง
 

ผ้าเปื้อนที่ซักด้วยระบบไอน้ำ

 

  ก่อนการซัก

 หลังการซัก

 
 

 

ผ้าเปื้อนที่ซักด้วยระบบโอโซน

   

 ก่อนการซัก

หลังการซัก

  

                                                                                                                                1        2

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-20 M-2000 Y-24250 A-480981

ADD LINE creco 2018