อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าของบริษัท

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภทสินค้าและบริการ

บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด

SAVE-2000 ขนาด 1000 KVAจำนวน 1 ตัว

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด VSD ขนาด 5.5 และ 30 KW.
บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด SAVE-2000 ขนาด 1500 KVAจำนวน 1 ตัว
บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด SAVE-2000 ขนาด 2500 KVAจำนวน 1 ตัว
บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด SAVE-2000 ขนาด 1250 KVAจำนวน 1 ตัว
บริษัท คาร์ดิแนลเฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด OZONE 160 g
บริษัท ชัยนาวี ห้องเย็น จำกัด SAVE-2000 ขนาด 1000 KVAจำนวน 1 ตัว
บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคตริค จำกัด SAVE-2000 ขนาด 1000 KVAจำนวน 2 ตัว
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) SAVE-2000 ขนาด 1000 KVAจำนวน 2 ตัว
บริษัท ไทยนิปปอน จำกัด VSD โรงงาน 1 และโรงงาน 2
บริษัท โซลเวย์ สเปเชียลตี้ เคมีคอลส์ จำกัด VSD
บริษัท โซลเวย์ สเปเชียลตี้ เคมีคอลส์ จำกัด มอเตอร์ประสิทธิภาพสุง

บริษัท  เมดวัน  จำกัด

 VR.SAVE-2000 ขนาด 50 และ 65 kVA.

บริษัท  เมดิทอป  จำกัด

 VR.SAVE-2000 ขนาด 315 kVA.

โรงพยาบาล นวนครการแพทย์

VR.SAVE-2000  ขนาด 500 kVA.

บริษัท  แมคคีย์ฟูดส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  จำกัด

VR.SAVE-2000  ขนาด 500 และ1000 kVA.

บริษัท  ไทยพลาสติก พี.วี.ซี จำกัด

VR.SAVE-2000  ขนาด 160 kVA.

ร้าน  7-Eleven  จำนวน  10 สาขา

VR.SAVE-2000  ขนาด 65 kVA.

ร้าน  Family mart  จำนวน 46 สาขา

VR.SAVE-2000  ขนาด 65 kVA.

โรงพยาบาล เวชธานี

VR.SAVE-2000  ขนาด  500 และ 800 kVA.

บริษัท โปลิโฟมอุตสาหกรรม  จำกัด

VR.SAVE-2000  ขนาด 500 kVA.

หจก. เวสโก ฟาร์มาซูติคอล

VR.SAVE-2000  ขนาด 500 kVA.

บริษัท โอสถสภา  จำกัด

VR.SAVE-2000  ขนาด 800 และ 1000 kVA.

โรงพยาบาล โกรกพระ  (นครสวรรค์)

VR.SAVE-2000  ขนาด 250 kVA.

บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง  จำกัด

VR.SAVE-2000  ขนาด 1250 kVA.

บริษัท  อูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์   จำกัด  (มหาชน)

VR.SAVE-2000  ขนาด 2000 kVA.

บริษัท  เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด

VR.SAVE-2000  ขนาด  160 kVA.

บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด

VR.SAVE-2000  ขนาด 630 kVA.

บริษัท  กุลธรคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

VR.SAVE-2000  ขนาด 400 kVA.

บริษัท  เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

VR.SAVE-2000  ขนาด 1250 ,2000 kVA.และ 2500  kVA.

บริษัท สยามเอ็น พี อาร์ จำกัด

VR.SAVE-2000 ขนาด 500  kVA.

บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้  จำกัด

VR.SAVE-2000 ขนาด 1250  kVA.

บริษัท สกาย วิฟวิ่ง  จำกัด

VR.SAVE-2000 ขนาด 630  kVA.

อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ

VR.SAVE-2000 ขนาด 1600  kVA.

บ้านผู้บริหารอาคารชำนาญ เพ็ญชาติ

VR.SAVE-2000 ขนาด 65  kVA.

บริษัท  อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สารเคมี

VR SAVE-2000 ขนาด 250 kVA.

บริษัท  เอสเอ็มทีซี จำกัด

VR SAVE-2000 ขนาด 250 kVA.

บริษัท โรงงาน อ.ยางไทย 1992 จำกัด

VR SAVE-2000 ขนาด 400 kVA.

บริษัท ฮาร์แอนด์มาย  จำกัด

VR SAVE-2000 ขนาด 400 kVA.

บริษัท เทพฤกษ์  จำกัด

VR SAVE-2000 ขนาด 800 kVA.

บริษัท นูทริกซ์  จำกัด

VR SAVE-2000 ขนาด 1000 kVA.

บริษัท คาร์ดิแนลเฮลท์  222 (ประเทศไทย) จำกัด

VR SAVE-2000 ขนาด 2500 kVA.

บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด

งานVSD ขนาด 30 และ 55 kW.

รงพยาบาลนครธน

งาน VSD ขนาด 11,15,45 และ 55kW.

โรงพยาบาลเวชธานี

งานติดตั้ง Chiller  ขนาด 500 ตัน
งาน VSD ขนาด 37 และ 45 kW.

บริษัท นิเด็ด อิเล็กทรอนิกส์  (ประเทศไทย) จำกัด

งาน VSD ขนาด  30 , 33 , 55  kW.

บริษัท สยามกลาส อินดัสทรีย์ จำกัด

งานติดตั้ง VSD  VSD ขนาด 7.5  และ 30 kW.

  

Page  1 | 2 | 3

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-10 M-1990 Y-24240 A-480971

ADD LINE creco 2018