อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

VOLTAGE   REGULATOR   รุ่น  SAVE-2000 (New Gent)

 

SAVE-2000 (NEW GENT) คือ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ที่ได้รับการรับรองและสนับสนุนจากภาครัฐ ทำหน้าที่ปรับลดระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินกว่ามาตรฐานให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ หรือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตต่างๆ โดยออกแบบให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละรายโดยเฉพาะ (Case by Case) อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งติดตั้งที่ Main ต้นทางของระบบไฟฟ้า เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดจนเครื่องจักรในกระบวนการผลิตจะได้รับระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้โดยรวมทั้งระบบและสามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ ที่มีการใช้ไฟฟ้าทั้งภาคธุรกิจ อาคาร สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงที่พักอาศัย

หลักการทำงานของอุปกรณ์ SAVE-2000 (New Gent)

ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการของ Load โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ของ Load และช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

คลิก  :  หลักการทำงาน อุปกรณ์  SAVE-2000

คลิก  :  โบว์ชัวร์อุปกรณ์  SAVE-2000 (New Gent) 

 

คุณสมบัติของ SAVE-2000 (New Gent)

อุปกรณ์  SAVE-2000( NEW GENT )  มีคุณสมบัติ  สามารถปรับ Tap Change  ได้อัตโนมัติ ( Auto Tap )  หากตรวจจับได้ว่าแรงดันต้นทาง(ขาเข้า) ตกชั่วขณะ   Tap  จะปรับไปตำแหน่ง   Normal  หรือ Tap 0% โดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐานเกินไป ในกรณีแรงดันตก  และ  อุปกรณ์จะปรับ  Tap ไปยังตำแหน่ง  Save Energy  หรือ  Tap ( % Save )  ตามที่ตั้งค่าไว้เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน (โดยอัตโนมัติ ) เมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ

 

ประโยชน์ของอุปกรณ์ SAVE-2000 (New Gent)

  1. ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบโดยรวม 5 - 15%
  2. สามารถปรับ TAP  ได้อัตโนมัติ (Auto Tap ) เมื่อเกิดแรงดันตกชั่วขณะ อุปกรณ์ฯจะปรับไปยัง Tap Normal (Tap 0%)  โดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์ จะสั่งให้ Tap ทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแรงดันกลับมาสู่ภาวะปกติ Tap จะกลับไปยังตำแหน่งประหยัดพลังงานตามเดิมที่ตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติ
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกำลังงานไฟฟ้าของหม้อแปลงให้ดียิ่งขึ้น
  4. ลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากสัญญาณฮาร์มอนิก
  5. ยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า
  6. ตรวจสอบ ตรวจเช็ค วิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันและสามารถพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าในอนาคตได้ด้วยชุด Power Meter ของอุปกรณ์ SAVE-2000 (NEW GENT)
  7. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า
  8. ช่วยชาติอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

  1 2  

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-17 M-1997 Y-24247 A-480978

ADD LINE creco 2018