อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า

Variable  Speed  Drives   (VSD)

 
          อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์  คือ  เครื่องเปลี่ยนความถี่ระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระแสสลับ สามารถควบคุมความเร็วรอบให้เหมาะสมกับสภาวะโหลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ในกระบวนการหรืออุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้ตามต้องการและในปัจจุบันมีการใช้ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์เพื่องานด้านการประหยัดพลังงานในอุปกรณ์หรือในระบบต่างๆ อย่างกว้างขวาง และมักจะนิยมใช้กันในหลายระบบ เช่น พัดลม ปั๊มน้ำระบบปรับอากาศ เป็นต้น โดยสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 10-30%          
 
 
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ นำไปใช้กับงานด้านการผลิตในอุตสาหกรรม
 ●   เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังแรงขับเคลื่อน
 ●   ระบบสายพานลำเลียง
 ●   กระบวนการผลิตที่ต้องการควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตที่คงที่
 ●   ระบบควบคุมปั๊มน้ำ  พัดลมระบายอากาศ
 ●   ระบบปรับอากาศในโรงงาน และอาคารขนาดใหญ่
 ●   การลำเลียง เช่น บันไดเลื่อน
 ●   ระบบอัดอากาศ  ระบบกำจัดควันในที่จอดรถอาคาร
 

ตัวอย่างการทำงานของอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ ( VSD )

 
 
         ข้อดีของการใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์

1.    สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้จากเดิมซึ่งคงที่ ทำให้ได้ความเร็วรอบมอเตอร์เหมาะสมตามความต้องการการทำงาน
      ในแต่ละลักษณะ และยังทำการควบคุมแบบ Closed Loop Control เพื่อให้ ระบบมีเสถียรภาพคงที่อยู่ตลอดเวลา
2.   ช่วยลดการสึกหรอของเครื่อง และป้องกันการสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ของมอเตอร์ พัดลมและปั๊มน้ำ    
3.   ลดการกระชากไฟฟ้าตอนเริ่มสตาร์ท ทำให้ลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า โดยเฉพาะมอเตอร์ขนาดใหญ่    
4.    ประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานตามความจำเป็นของอุปกรณ์ / เครื่องจักร

 
      ประโยชน์ด้านอื่นๆ
       1.  ช่วยลดเวลาในการบำรุงรักษา เนื่องจากมอเตอร์ทำงานเบาลง
       2.  สามารถควบคุม ประสิทธิภาพได้มากกว่า 98%
       3.  สามารถนำสัญญาณไปเชื่อมโยงหรือควบคุมกับระบบอื่นๆได้
       4.  สามารถพัฒนาระบบควบคุม เป็น SCADA
       5.  ลดการเสียหายทางกล จากการสตาร์ทแบบ Soft  Start

1    2

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-3 M-1983 Y-24233 A-480964

ADD LINE creco 2018