อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

โคมไฟประสิทธิภาพสูง

 

 
         โคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง  การเลือกใช้โคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่เหมาะกับงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มาก โคมไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจะบอกค่าประสิทธิภาพของโคมไว้ (luminaire efficiency) ค่า luminaire efficiency จะบอกให้เราทราบว่าโคมดังกล่าวจะให้แสงออกมาจากโคมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของแสงที่เปล่งออกมาจากหลอดโคมไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงประกอบด้วย
1.  แผ่นสะท้อนแสง (reflector รวม louver ด้วย) ที่มีประสิทธิภาพสูง
2.  แผ่นอลูมิเนียมชนิด mirror อย่างดี มีค่า total reflectance ประมาณ 85-86%
3.  แผ่นอลูมิเนียมชนิด MATT อย่างดี มีค่า total reflectance ประมาณ 85-86%
4.  แผ่นอลูมิเนียมชนิดเคลือบด้วย silver อย่างดี มีค่า total reflectance ประมาณ 92-95%
5.  มีการสะท้อนแสงลงบนพื้นงานได้สูงสุด
 

     ประสิทธิภาพของโคมไฟประสิทธิภาพสูง  สามารถลดจำนวนการใช้หลอดไฟจากที่ติดในโคมไฟรุ่นเก่าลงได้ เช่น จาก 3 หลอด/โคม เหลือเพียง 2 หลอด/โคม หรือ จาก 2 หลอด/โคม เหลือเพียง 1 หลอด/โคม โดยให้ความสว่างเท่าเดิม สามารถประหยัดค่าไฟได้ถึงร้อยละ 30 ปัจจุบันมีอาคารทั้งภาครัฐและเอกชน ติดตั้งโคมไฟประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 และเห็นผลการประหยัดแล้ว ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่, บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพฯ ฯลฯ

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง
1. ช่วยลดค่าไฟฟ้าทันทีที่ติดตั้งอุปกรณ์
2. ช่วยลดจำนวนหลอดไฟที่ไม่จำเป็น
3. ช่วยลดการลงทุนที่เป็นเงินจำนวนมาก
4. ช่วยลดการสต๊อก จำนวนหลอดไฟและอุปกรณ์อื่น ๆ
5. ช่วยลดค่าแรงงานติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งสามารถติดตั้งได้เองทันที
6. เป็นการลดต้นทุนการผลิต ทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น
7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
8. ได้ปฏิบัติตามแผนการลดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายกรมพัฒนาพลังงานทันที
9. ระยะเวลาการคุ้มทุนเร็ว
 

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-18 M-633 Y-4800 A-461531

ADD LINE creco 2018