อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

                                  

 SAVE-2000

 

ESR

 

LIGHT SAVE

 

VSD

 
 
                                                          

 Ozone Cooling Tower

 

Ozone Water Treatment

 

Ozone Air Treatment

 
                                                          

 หลอดไฟ T5

 

หลอดไฟ LED

 

โคมไฟประสิทธิภาพสูง

 
                                                                                                 

Chiller ประสิทธิภาพสูง

 

อุปกรณ์ Heat Pump

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

Solar cell

Capacitor Bank

Load Center

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-15 M-1995 Y-24245 A-480976

ADD LINE creco 2018